WPROWADZENIE

Celem Projektu Siloe jest wybudowanie w Mistowie pod Warszawą Domu Rekolekcyjnego animowanego przez Wspólnotę Chemin Neuf, którego szczególnym powołaniem będzie modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie duchowe. Jako jedyny tego rodzaju ośrodek w Polsce Centrum Siloe stworzy możliwość długoterminowego towarzyszenia w procesie uzdrowienia wewnętrznego osobom świeckim, duchownym i konsekrowanym, którym z powodu różnego rodzaju problemów, zaburzeń i zniewoleń, trudno jest w pełni podążać za Chrystusem.

Metoda pracy Centrum Siloe opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka i uzdrowienia wewnętrznego. Jest praktykowana przez katolicką Wspólnotę Chemin Neuf od 1988 roku. Wykorzystywana na kilkudniowych rekolekcjach i sesjach, służy już teraz ponad tysiącu osobom rocznie.

Zobacz wszystkie zdjęcia

CO PROPONUJEMY

We Francji pobyt w Centrum Siloe stał się bardzo popularną propozycją dla księży i osób zakonnych, które doświadczyły trudności, odpowiadając na swoje powołanie. Wielu biskupów i przełożonych domów zakonnych kieruje do Centrum kapłanów i osoby konsekrowane, aby skorzystały z proponowanego programu podczas pobytów długoterminowych oraz uczestnicząc w sesjach. Proces uzdrowienia tych osób odbywa się w oderwaniu od ich codziennej pracy duszpasterskiej i jest niezwykle owocny dla przeżywających różnego rodzaju problemy duchowe, psychologiczne i emocjonalne. W ten sposób Siloe stało się jedną z odpowiedzi na dzisiejsze problemy Kościoła

Misja Siloe proponuje różnego typu rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, pojednania się z własną historią życia i spojrzenia na nowo na swoje życie w świetle Ducha Świętego.


Pobyt krótko- i długoterminowy

Istotnym czynnikiem procesu uzdrowienia jest możliwość kilkudniowego lub kilkumiesięcznego pobytu w Centrum Siloe. Taka propozycja jest przeznaczona dla osób, które odczuwają potrzebę poświęcenia czasu na odbudowanie swojego życia wewnętrznego lub ponowne odczytanie swojej historii. Korzystający z pobytu w Centrum, biorą udział w życiu Wspólnoty (modlitwa, liturgia, prace fizyczne, posługa, posiłki) i regularnie spotykają się z towarzyszem duchowym.


Cykl Siloe

Program uzdrowienia wewnętrznego oraz pojednania, trwający przez rok i składający się z trzech czterodniowych sesji rekolekcyjnych oraz towarzyszenia duchowego w ciągu całego roku.


Anamneza

Czterodniowe rekolekcje w ciszy, dla pojedynczych osób lub małżeństw, służące odczytaniu swojej historii życia w świetle Ducha Świętego. W programie między innymi: czas modlitwy osobistej ze Słowem Bożym, nauczania, codzienne towarzyszenie duchowe, warsztaty artystyczne lub manualne.


Rekolekcje ignacjańskie

Siedmiodniowe rekolekcje według Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego, prowadzone w ciszy,  z indywidualnym towarzyszeniem duchowym. Pozwalają lepiej poznać Chrystusa poprzez Jego Słowo, tak, aby Go bardziej pokochać, służyć Mu w codzienności i poznać Boże powołanie.


PAŃSTW

Rekolekcje Siloe są organizowane w wielu miejscach w Polsce (Warszawa), Francji (Montaigneu, Lyon, Paryż, Marsylia) oraz w 23 innych krajach na całym świecie (Czechy, Holandia, Burundi, Martynika, Brazylia i in.).

OSÓB/ROK

Rocznie około 1000 osób (100 w Polsce, 300 we Francji i 600
w innych krajach) uczestniczy w jednej z 35 sesji lub rekolekcji organizowanych przez Misję Siloe na świecie.

TOWARZYSZY DUCHOWYCH

Każdego roku prowadzimy na świecie programy formacyjne dla około 250 towarzyszy duchowych, w celu przygotowania ich do towarzyszenia w Misji Siloe.

OSÓB KONSEKROWANYCH

Jedyne, jak dotąd, istniejące Centrum Siloe we Francji, przez ostatnie 30 lat przyjęło między innymi ponad 60 osób konsekrowanych: zakonników, zakonnic, księży diecezjalnych na pobyt przedłużony trwający od 1 tygodnia do 9 miesięcy.

ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH

Już ponad 17 zgromadzeń zakonnych powierzyło nam swoich członków, m.in.: Zgromadzenie Ducha Świętego, Misjonarze Montfortanie, Betlejemici, Karmelitanki, Siostry św. Jana, Benedyktynki, Dominikanki, Siostry Opatrzności z Pommeraye, Cystersi, Ogniska Miłości, itd.)

BISKUPÓW

10 Biskupów diecezjalnych zaufało naszemu programowi, wysyłając swoich księży z diecezji: Lyon, Grenoble, Dakar, Liège, Seychelles, Belley-Ars, Avignon, Puy-en-Velay, Moulins, Fort-de-France.

"Uczyńcie swoim zadaniem
służbę ludziom, gdziekolwiek cierpią."

Jan Paweł II

ŚWIADECTWA

 • Podczas sesji Siloe, cotygodniowych rozmów z towarzyszem duchowym, spotkań w małej grupie w ciągu roku, pozwoliłam mojemu Bogu wejść do całego mojego życia: przeszłego i teraźniejszego. Próby, przez jakie przeszłam, skutki moich zranień, moje porażki i grzechy, mogły zostać jasno nazwane i przeanalizowane pod Jego spojrzeniem pełnym miłości i przebaczenia. Wszystko to pomogło mi poznać siebie i swoje potrzeby oraz, zrozumieć moje pragnienia i mocne strony. Bariery i maski, których nawet nie byłam świadoma, opadły. Stanowczo potwierdziło się moje powołanie zakonne! Życie modlitewne również „wyszło z szafy”. Po paru latach mogę powiedzieć, że ten okres pozwolił mi się odrodzić w Bogu i dla siebie samej i do powołania, które zostało dane mnie i innym. (…)

  s. MARIE-AURELIE

  świadectwo z rocznego pobytu w Centrum Siloe

 • Siloe dla mnie to droga przyjęcia swojej rodziny, swojego ciała, swojej historii w świetle Bożego spojrzenia. To też krok w przód, ku życiu, w nieznane, ale w perspektywie Miłości Boga Ojca, który każdego dnia daje mi na nowo moje życie. I ta perspektywa zmienia wszystko, napełnia mnie radością i każdego dnia rodzi chęć życia.

  JUSTYNA

  uczestniczka Siloe

 • Jestem bardzo wdzięczna, za możliwość uczestniczenia w rekolekcjach Siloe. Czas spędzony w ciszy i na modlitwie pozwolił mi przyjąć łaskę pojednania z historią mojej rodziny i zrozumieć jak niektóre trudne wydarzenia wpłynęły na to, kim dzisiaj jestem. Wydawało mi się to zadaniem niewykonalnym, a stało się możliwe. Do tej czerpię siłę z tego, czego doświadczyłam podczas Cyklu Siloe.

  S. DOMINIKA

  uczestniczka Cyklu Siloe

 • Dla mnie Siloe jest rzeczywistością, która trwa. Cykl Siloe przeżyłem 8 lat temu, ale widzę, że  cały czas przynosi on nowe owoce. Od momentu odprawienia tych rekolekcji rozpoczął się we mnie proces intensywnej wewnętrznej przemiany i rozwoju, uzdrawiania i umacniania. Trwa on cały czas dzięki łasce Bożej, która stanowi silny impuls do dalszej pracy nad sobą, rozwoju i radości z tego, co udaje się uzdrawiać i przemieniać.

  KS. BP WOJCIECH

  uczestnik Cyklu Siloe

 • Owoce Siloe? Pan przemienił moje spojrzenie, zarówno na teraźniejszość, jak i na przeszłość. Pozwolił mi zobaczyć, że w najtrudniejszych wydarzeniach mojego życia nigdy nie byłam sama. On zawsze był ze mną. Zaczęłam widzieć Jego oczami i wraz z Nim poznawać dobro i piękno ukryte pod każdym zranieniem. Doświadczam czułej miłości Ojca, który ma we mnie, swojej umiłowanej córce, upodobanie!

  MNISZKA KLAUZUROWA

  uczestniczka Cyklu Siloe

PROJEKT

Budynek rekolekcyjny Centrum Siloe
składać się będzie z kilku stref funkcjonalnych.

Część sypialna dla uczestników rekolekcji, przeznaczona jest dla 56 osób. Zaprojektowano głównie małe pokoje jednoosobowe. Wszystkie pokoje wyposażone będą w oddzielne łazienki.

Ponadto w budynku przewidziano miejsce na dużą salę nauczań wraz z foyer, kaplicę oraz oratorium. Ważną funkcję będzie pełnić refektarz wraz z kuchnią.

Architektura obiektu jest skromna i operuje prostymi środkami wyrazu. Główny nacisk położono na odpowiednią ekspozycję stron świata oraz otwarcia widokowe zaprojektowanych przestrzeni.

KOSZTY I FINANSOWANIE

Budżet projektu_04-2021(2)

Wycena zawiera wszystkie prace poczynając od projektu budowy
po roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie domu.

Wspólnota Chemin Neuf nie posiada własnych środków na realizację tak dużych inwestycji. Ufając, że jesteśmy wezwani do uczestnictwa w ewangelizacyjnej misji Kościoła również w tym szczególnym wymiarze, jakim jest praca na rzecz jedności osoby i jej całościowego uzdrowienia, zawierzamy Bożej Opatrzności całe przedsięwzięcie.

Środki na budowę części rekolekcyjnej chcemy pozyskać od sponsorów i darczyńców zarówno instytucjonalnych jak i od osób prywatnych. Poszukujemy darczyńców w Polsce jak i za granicami kraju, szukamy wszystkich możliwości dotacji, które pomogłyby obniżyć koszty inwestycji.
Prowadzona równolegle budowa kościoła parafialnego ma być finansowana przez parafię, inne parafie zaprzyjaźnione/wspomagające oraz darczyńców.

Dzięki hojności wielu osób i instytucji udało nam się zgromadzić już około 23% kwoty:

JUŻ ZEBRANO

Możesz nam pomóc

Przelewem tradycyjnym:

Dom Zakonny Instytutu Chemin Neuf

ul. Ks. Piotra Skargi 2, 05-075 Warszawa

Bank BNP PARIBAS S.A.

Nr: 22 2030 0045 1110 0000 0425 1510 (dla wpłat w PLN)

IBAN: PL 90 2030 0045 3110 0000 0036 5540 (dla wpłat w EURO)

IBAN: PL 84 1600 1462 1022 7479 8000 0013 (dla wpłat w USD)

Kod BIC (SWIFT): PPABPLPKXXX

Tytułem: DOM SILOE

Dokonując płatności online:

 

Z całego serca dziękujemy Wszystkim, którzy pragną
w jakikolwiek sposób włączyć się w powstanie
Domu Siloe w Polsce.

Zapewniamy o naszej modlitwie.

Bracia i Siostry ze Wspólnoty Chemin Neuf