Możesz nam pomóc

Dokonując płatności online:

Wpisz kwotę

Przekaż darowiznę

JUŻ ZEBRANO

Przelewem tradycyjnym:

Dom Zakonny Instytutu Chemin Neuf

ul. Ks. Piotra Skargi 2, 05-075 Warszawa

Bank BNP PARIBAS S.A.

Nr: 22 2030 0045 1110 0000 0425 1510 (dla wpłat w PLN)

IBAN: PL 90 2030 0045 3110 0000 0036 5540 (dla wpłat w EURO)

IBAN: PL 84 1600 1462 1022 7479 8000 0013 (dla wpłat w USD)

Kod BIC (SWIFT): PPABPLPKXXX

Tytułem: DOM SILOE

 

Z całego serca dziękujemy Wszystkim, którzy pragną
w jakikolwiek sposób włączyć się w powstanie
Domu Siloe w Polsce.

Zapewniamy o naszej modlitwie.

Bracia i Siostry ze Wspólnoty Chemin Neuf

WPROWADZENIE

Celem Projektu Siloe jest wybudowanie w Mistowie pod Warszawą Domu Rekolekcyjnego animowanego przez Wspólnotę Chemin Neuf, którego szczególnym powołaniem będzie modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie duchowe. Jako jedyny tego rodzaju ośrodek w Polsce Centrum Siloe stworzy możliwość długoterminowego towarzyszenia w procesie uzdrowienia wewnętrznego osobom świeckim, duchownym i konsekrowanym, którym z powodu różnego rodzaju problemów, zaburzeń i zniewoleń, trudno jest w pełni podążać za Chrystusem.

Metoda pracy Centrum Siloe opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka i uzdrowienia wewnętrznego. Jest praktykowana przez katolicką Wspólnotę Chemin Neuf od 1988 roku. Wykorzystywana na kilkudniowych rekolekcjach i sesjach, służy już teraz ponad tysiącu osobom rocznie.

Zobacz wszystkie zdjęcia

CO PROPONUJEMY

We Francji pobyt w Centrum Siloe stał się bardzo popularną propozycją dla księży i osób zakonnych, które doświadczyły trudności, odpowiadając na swoje powołanie. Wielu biskupów i przełożonych domów zakonnych kieruje do Centrum kapłanów i osoby konsekrowane, aby skorzystały z proponowanego programu podczas pobytów długoterminowych oraz uczestnicząc w sesjach. Proces uzdrowienia tych osób odbywa się w oderwaniu od ich codziennej pracy duszpasterskiej i jest niezwykle owocny dla przeżywających różnego rodzaju problemy duchowe, psychologiczne i emocjonalne. W ten sposób Siloe stało się jedną z odpowiedzi na dzisiejsze problemy Kościoła

Misja Siloe proponuje różnego typu rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, pojednania się z własną historią życia i spojrzenia na nowo na swoje życie w świetle Ducha Świętego.


Pobyt krótko- i długoterminowy

Istotnym czynnikiem procesu uzdrowienia jest możliwość kilkudniowego lub kilkumiesięcznego pobytu w Centrum Siloe. Taka propozycja jest przeznaczona dla osób, które odczuwają potrzebę poświęcenia czasu na odbudowanie swojego życia wewnętrznego lub ponowne odczytanie swojej historii. Korzystający z pobytu w Centrum, biorą udział w życiu Wspólnoty (modlitwa, liturgia, prace fizyczne, posługa, posiłki) i regularnie spotykają się z towarzyszem duchowym.


Cykl Siloe

Program uzdrowienia wewnętrznego oraz pojednania, trwający przez rok i składający się z trzech czterodniowych sesji rekolekcyjnych oraz towarzyszenia duchowego w ciągu całego roku.


Anamneza

Czterodniowe rekolekcje w ciszy, dla pojedynczych osób lub małżeństw, służące odczytaniu swojej historii życia w świetle Ducha Świętego. W programie między innymi: czas modlitwy osobistej ze Słowem Bożym, nauczania, codzienne towarzyszenie duchowe, warsztaty artystyczne lub manualne.


Rekolekcje ignacjańskie

Siedmiodniowe rekolekcje według Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego, prowadzone w ciszy,  z indywidualnym towarzyszeniem duchowym. Pozwalają lepiej poznać Chrystusa poprzez Jego Słowo, tak, aby Go bardziej pokochać, służyć Mu w codzienności i poznać Boże powołanie.


PAŃSTW

Rekolekcje Siloe są organizowane w wielu miejscach w Polsce (Warszawa), Francji (Montaigneu, Lyon, Paryż, Marsylia) oraz w 23 innych krajach na całym świecie (Czechy, Holandia, Burundi, Martynika, Brazylia i in.).

OSÓB/ROK

Rocznie około 1000 osób (100 w Polsce, 300 we Francji i 600
w innych krajach) uczestniczy w jednej z 35 sesji lub rekolekcji organizowanych przez Misję Siloe na świecie.

TOWARZYSZY DUCHOWYCH

Każdego roku prowadzimy na świecie programy formacyjne dla około 250 towarzyszy duchowych, w celu przygotowania ich do towarzyszenia w Misji Siloe.

OSÓB KONSEKROWANYCH

Jedyne, jak dotąd, istniejące Centrum Siloe we Francji, przez ostatnie 30 lat przyjęło między innymi ponad 60 osób konsekrowanych: zakonników, zakonnic, księży diecezjalnych na pobyt przedłużony trwający od 1 tygodnia do 9 miesięcy.

ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH

Już ponad 17 zgromadzeń zakonnych powierzyło nam swoich członków, m.in.: Zgromadzenie Ducha Świętego, Misjonarze Montfortanie, Betlejemici, Karmelitanki, Siostry św. Jana, Benedyktynki, Dominikanki, Siostry Opatrzności z Pommeraye, Cystersi, Ogniska Miłości, itd.)

BISKUPÓW

10 Biskupów diecezjalnych zaufało naszemu programowi, wysyłając swoich księży z diecezji: Lyon, Grenoble, Dakar, Liège, Seychelles, Belley-Ars, Avignon, Puy-en-Velay, Moulins, Fort-de-France.

"Uczyńcie swoim zadaniem
służbę ludziom, gdziekolwiek cierpią."

Jan Paweł II

ŚWIADECTWA

 • Podczas sesji Siloe, cotygodniowych rozmów z towarzyszem duchowym, spotkań w małej grupie w ciągu roku, pozwoliłam mojemu Bogu wejść do całego mojego życia: przeszłego i teraźniejszego. Próby, przez jakie przeszłam, skutki moich zranień, moje porażki i grzechy, mogły zostać jasno nazwane i przeanalizowane pod Jego spojrzeniem pełnym miłości i przebaczenia. Wszystko to pomogło mi poznać siebie i swoje potrzeby oraz, zrozumieć moje pragnienia i mocne strony. Bariery i maski, których nawet nie byłam świadoma, opadły. Stanowczo potwierdziło się moje powołanie zakonne! Życie modlitewne również „wyszło z szafy”. Po paru latach mogę powiedzieć, że ten okres pozwolił mi się odrodzić w Bogu i dla siebie samej i do powołania, które zostało dane mnie i innym. (…)

  s. MARIE-AURELIE

  świadectwo z rocznego pobytu w Centrum Siloe

 • Siloe dla mnie to droga przyjęcia swojej rodziny, swojego ciała, swojej historii w świetle Bożego spojrzenia. To też krok w przód, ku życiu, w nieznane, ale w perspektywie Miłości Boga Ojca, który każdego dnia daje mi na nowo moje życie. I ta perspektywa zmienia wszystko, napełnia mnie radością i każdego dnia rodzi chęć życia.

  JUSTYNA

  uczestniczka Siloe

 • Jestem bardzo wdzięczna, za możliwość uczestniczenia w rekolekcjach Siloe. Czas spędzony w ciszy i na modlitwie pozwolił mi przyjąć łaskę pojednania z historią mojej rodziny i zrozumieć jak niektóre trudne wydarzenia wpłynęły na to, kim dzisiaj jestem. Wydawało mi się to zadaniem niewykonalnym, a stało się możliwe. Do tej czerpię siłę z tego, czego doświadczyłam podczas Cyklu Siloe.

  S. DOMINIKA

  uczestniczka Cyklu Siloe

 • Dla mnie Siloe jest rzeczywistością, która trwa. Cykl Siloe przeżyłem 8 lat temu, ale widzę, że  cały czas przynosi on nowe owoce. Od momentu odprawienia tych rekolekcji rozpoczął się we mnie proces intensywnej wewnętrznej przemiany i rozwoju, uzdrawiania i umacniania. Trwa on cały czas dzięki łasce Bożej, która stanowi silny impuls do dalszej pracy nad sobą, rozwoju i radości z tego, co udaje się uzdrawiać i przemieniać.

  KS. BP WOJCIECH

  uczestnik Cyklu Siloe

 • Owoce Siloe? Pan przemienił moje spojrzenie, zarówno na teraźniejszość, jak i na przeszłość. Pozwolił mi zobaczyć, że w najtrudniejszych wydarzeniach mojego życia nigdy nie byłam sama. On zawsze był ze mną. Zaczęłam widzieć Jego oczami i wraz z Nim poznawać dobro i piękno ukryte pod każdym zranieniem. Doświadczam czułej miłości Ojca, który ma we mnie, swojej umiłowanej córce, upodobanie!

  MNISZKA KLAUZUROWA

  uczestniczka Cyklu Siloe

PROJEKT

Budynek Centrum Siloe
składać się będzie z kilku stref funkcjonalnych.

Część sypialna dla uczestników rekolekcji, przeznaczona jest dla 56 osób. Zaprojektowano głównie małe pokoje jednoosobowe. Wszystkie pokoje wyposażone będą w oddzielne łazienki.

Ponadto w budynku przewidziano miejsce na dużą salę nauczań wraz z foyer, kaplicę oraz oratorium. Ważną funkcję będzie pełnić refektarz wraz z kuchnią.

Architektura obiektu jest skromna i operuje prostymi środkami wyrazu. Główny nacisk położono na odpowiednią ekspozycję stron świata oraz otwarcia widokowe zaprojektowanych przestrzeni.

KOSZTY I FINANSOWANIE

Całkowity budżet projektu Budowa Centrum Siloe w Mistowie wynosi
11 044 582 zł
.

Wspólnota Chemin Neuf nie posiada własnych środków na realizację tak dużych inwestycji. Ufając, że jesteśmy wezwani do uczestnictwa w ewangelizacyjnej misji Kościoła również w tym szczególnym wymiarze, jakim jest praca na rzecz jedności osoby i jej całościowego uzdrowienia, zawierzamy Bożej Opatrzności całe przedsięwzięcie.

Środki na budowę części rekolekcyjnej pozyskujemy od sponsorów i darczyńców zarówno instytucjonalnych jak i od osób prywatnych. Poszukujemy darczyńców w Polsce jak i za granicami kraju, szukamy wszystkich możliwości dotacji, które pomogłyby obniżyć koszty inwestycji.
Instytut Chemin Neuf jest międzynarodowym Instytutem Zakonnym i prowadzi swoją działalność statutową oraz inwestycje w różnych częściach świata. Nie prowadząc działalności zarobkowej pozyskuje środki finansowe od darczyńców prywatnych, instytucjonalnych i niekiedy państwowych.
Dzięki nieustannie prowadzonym działaniom fundrisingowym, środki finansowe składające się na wkład własny finansowy przeznaczone na realizację tego zadania pochodzą z takich źródeł jak: darowizny osób prywatnych z kraju i zagranicy, darowizny z sektora prywatnego, fundacji krajowych, dotacja fundacji Renovabis oraz Archidiecezji Kolonii z Niemiec. Udało się również pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1 700 000 zł.

Głównie dzięki hojności wielu osób prywatnych, ale również różnych instytucji, udało nam się zgromadzić już około 83% kwoty i wierzymy, że niebawem będziemy mogli rozpocząć działalność Centrum! Prace nadal trwają! Bogu niech będą dzięki!!

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA

Nazwa zadania:

„Ochrona i promocja zdrowia, pomoc rodzinie oraz

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

poprzez Budowę Centrum Siloe w Mistowie.”

 DOFINANSOWANIE: 1 700 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 2 184 805,56 zł

 DATA PODPISANIA UMOWY: październik 2023