Wspólnota Chemin Neuf powstała w 1973 r. we Francji z niewielkiej grupy modlitewnej i jest wspólnotą katolicką o powołaniu ekumenicznym. Liczy ona dzisiaj prawie 2000 członków w około trzydziestu krajach.

W Polsce gromadzi obecnie ponad 100 członków: małżeństwa, osoby konsekrowane, osoby stanu wolnego.

Od początku powstania Wspólnoty, w odpowiedzi na powołanie do głoszenia miłości Chrystusa każdemu człowiekowi, jej misją jest ewangelizacja, jak również formowanie chrześcijan, aby umocnić ich w wierze, dać możliwość zaangażowania swojego życia oraz wspierać w noszeniu odpowiedzialności, jaką pełnią w Kościele i społeczeństwie.
Pierwsza organizowana przez Wspólnotę sesja dla małżeństw – Kana odbyła się w Polsce w 1994 roku. W powtarzanych corocznie sesjach uczestniczyło od tego czasu blisko 670 małżeństw, z czego połowa kontynuowała (lub kontynuuje) dalszą formację. Niemal od początku swojego istnienia w Polsce Wspólnota prowadzi także tygodniowe rekolekcje ignacjańskie, a od kilku lat cieszące się dużym zainteresowaniem rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego (Anamneza, cykl Siloe).

Dla młodzieży organizowane są sesje letnie, weekendy tematyczne, rekolekcje w ciszy i wakacyjne wyjazdy na międzynarodowe spotkania i rekolekcje. Rozwija się powstały w 2007 roku Dom Studencki Wspólnoty Chemin Neuf w Łodzi proponujący studentom oprócz zakwaterowania i wyżywienia formację chrześcijańską.

Obecnie Wspólnota prowadzi dwie parafie na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej – pw. Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie i pw. Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej.